Gardon70361

…€…ာအုပ္မ်ား無料ダウンロード

Ö1| a-÷ ¾É𠆯3| á« ·0¬aø"Ãj†• Ë ®g(0\ð˜a Ã|† 3\Â0‡a&C ù S Î`ha˜Àp ÃI £ Žc8†¡™a$à †á à š ê ò 9†¾©*z ö0ìfxŽ¡Ìð ÃN†Ç ¶3Ä°•á^†Í w3t1ÜÅ°Žá{ k ¾ÅðM†oÜÄÿu†¯1|•á †5 _dX} V2t0,g¸ž¡Àp Ãb†E ó >Îp à †™ m ç2Le8ƒ¡…a Ã) '1Œf8Žá †f F¶åu”¸H‚œâ«}ãBZTÀi^Cz=JÒ }½¡ )A¦ø—Á!  )sh åÜ¿]¢gÁG8&¦×[2»¹øÈ@š AI` Õ @ Á®9{fJa6Zã W ŠT Iù( äS{û²I¹' ­w±3’r–…c0 ©¹žÔåéß% DÀzøÖw— ’O1O«3¿‡ Ýú ²{óŒˆ?Ÿ ®ŸEÂŒUYâÿ­ ð0ü­Õž Út®™ùQ£Î• 7†J†_í#/¹8šÖ ´ï í»êm Ú{D ˜Jâ ˆ„(Ï"~åCÕò °d MZP ÿÿ¸@ º ´ Í!¸ LÍ! This program must be run under Win32 $7PEL ^B*à D̘ @ 0 € @ ÀP *à CODEð `DATAH ”@ÀBSS8 °˜À.idataP À ˜@À.tls ТÀ.rdata A Á¢[g›"œÓ¢áÌ Ã5Nb ÑH Ü& x½2„>|ù( `‡‰ÿ ³¼a® ±ì?R –òÑÈF rè¨ ‚RË8u Œ ?ZÉðÞÑ ÜÞ/ vg¢~sôtÏ=ó! †€ï ü¡Å =8›{ †tH‰$ó·î¸¢ (eZpŽù¯Åû ü‹ñÐþ×åg9ÿš ±>·"¦r^E4y`fnZ ™økb TÞ ]G * ã¢ë§ðW 0âoX¤…òŒtî¨k Á; O ‘² /*ÈrŸZ YÓZ%3Õ`PŽUœ»–~¨\¿é q& šØ çh ' § g ç — W ×·"S˜+, – BŒ ¤ ÙBžP"T õB§Ð ߊ9¢%¢ ¢5¢\Q ¨DT!"ˆÈ"†ˆ% ˆ¤"…H+ª ÙEnQ h½h³h«hgÓ­ˆ‰v‹öŠ Š 7ÝŠ3¢ ¢K¢›¢:Ñ}ÑCÑ ÑsÑ+Ñ;ÑWq q{ñÀÿ¹ SųÿŸ[QüëV Ä ±@, Ëź_·Â-^/þ[ü Ø/ ŠÃâ˜ø |+N‰/ˆ/‰o‹ïŠ ˆ_Š?‰¿ˆ HšKZIzKú÷bxÓ­˜ ߊÙð­X&Y%I–¤Jr U‡Œñ´ £MB] ½8Á:ªa ñÌ6c¶nÇ‚{‚¶ ·+z ᣮªÇMŽ•öÞE²¤°ž Ã׀첗ïu›åtK zü«V h ÁÞ*§Ú Ko™C¾‰†¢y͇ìòTKyKiHrKÊ ¡ò™I)µî òÁ'Ù÷³q š1Ë.æµ9Šî ú¿Âš€ˆ cæ{'ÅÛýaùÞüø? ữƒ~+Á•Æ&–Ÿ\v¥“VX-Cæ9¢&ö ®û‰ž | pÝr›Iä’ë 3ô|¢¼ àâ~?®‚)-ï‡üCò

F¶åu”¸H‚œâ«}ãBZTÀi^Cz=JÒ }½¡ )A¦ø—Á!  )sh åÜ¿]¢gÁG8&¦×[2»¹øÈ@š AI` Õ @ Á®9{fJa6Zã W ŠT Iù( äS{û²I¹' ­w±3’r–…c0 ©¹žÔåéß% DÀzøÖw— ’O1O«3¿‡ Ýú ²{óŒˆ?Ÿ ®ŸEÂŒUYâÿ­ ð0ü­Õž Út®™ùQ£Î• 7†J†_í#/¹8šÖ ´ï í»êm Ú{D ˜Jâ ˆ„(Ï"~åCÕò °d

S£ G TGãÄ1-³õX—¥(7FÙ»›v¾ È º‡v( 6 4ãöš- ½ œ4÷Ý À ŒéÔ 7Õìí ½ Zâ –ÏŽÍÚ$3uÒ »G ›¥q~‘'îêc'QÕ œ ‡çëg Fb*¦²æÓ3 á;4i”1¾° ð-3óEñ_s á iŸ¶½BÏgRJtpO¡„8š™FÏÎ¥µ+2ÜáÊ>m³›qÂôÐ]9·XyÒa á0‡¹ ‘R ½ ⺲ÏC*®:ÈûÿÓ2® ¯3ûwüú7ü%UÈûÉŒ"©ÊÍùÕ–O ÞÀ @ šL1g&S7 ØO FNîF6¥ Á\' pm{¿Nh¢~÷†uN´ Á¶ta«"gqp! ²m"Ý–÷ˆÝa?B £”µUš}«ôˆË7›¡Û.î`Ö4x¹œ¬‘É­^V BîàÌØk˜¼#済øʨ C;Ä„œŒyÀóÝ „=°ÙozeÚ)äK y „ D דn¦‘ª$³¢ |ÌÑ£YÍSW6\‹e 9†Âš©µ Ú»i)ÚWÈÊ xRžì(¬–ÃU›HôÌÅœŠXæIH¥ÒV?J ­Ü(WBã!t ¿ñþ J MZ ÿÿ¸@ º ´ Í!¸ LÍ!This program cannot be run in DOS mode. $¿|Û«û µøû µøû µøÍ;±øù µø€ ¹øú µø” ¿øð µø” ±øþ µø” ¾øú µøx »øý µøû ´øŒ µø™ ¦øý µøÍ;¾øò µø ³øú µøRichû µøPEL ð^à @ 0 ­f H°ŒÐ Rð« ˆ/ ì .text§ˆ `.rdata\ @@.dataˆ À À@À.rsrc RÐ`Ð@@ÿt$ è Y3À ÿt$ è” YÃU‹ìjÿhð¡@h @d¡Pd PK îi;J²Ñ“C½ ¡« KIFUW665/Kifuw.chmì™eP\M † ÷ w î2¸» w—àîîÁÝÝ àî®Á5 Xp î²äc%+U»ûc«öGÞ[]Ý}žsºOß¹sizÄ• EÁ€îs y.T Z÷Hàâ ˆg±Ç R g hëé úÏþ óϵëŸk%Ä—zäÏõ#ÈK [ ø;=Ï+÷ )= ØŸ†g Ð?çðô¬?œþÜþiƒyÎÉ T›Žp )óæ% ¥?øß$'ýVj êoq ÄÒ?w é‰Å…ÕÄ„ @B"Qsþè* >gðŒ žÛ*‚ Á ªð0ôÄŠJ â2o AB:uƒ€ÐÏ MZP ÿÿ¸@ º ´ Í!¸ LÍ! This program must be run under Win32 $7PEL ^B*à ’DTš °@ @ € @ ÐP *ð CODEl‘ ’ `DATAL ° –@ÀBSSH ÀšÀ.idataP Ð š@À.tls O¬xÒ ²â O¬xÂÀ +žJW5W} ù0Z> ?1 Oi Á“¦!xÒ5 Oº†àI× é ‚']CðDðDðDðDðDðDðDð ¬CðDð” § z …#x ~b žÒ ‚'MCð¤k žt Á“®!xÒ5 Oº†à‰à‰à‰à‰à‰à‰à‰à)X‡à‰à) ZãéÕ• žÜË« x:|b žÒ ‚'MCð¤k žt Á“®!xÒ5 Oº†à‰à‰à‰à‰à‰à‰à‰à)X‡à‰à) O¯¯Tðts5

MZP ÿÿ¸@ º ´ Í!¸ LÍ! This program must be run under Win32 $7PEL ^B*à ¢F˜ª À@ P ø 1 @ @ à| , A0P CODEС ¢ `DATAP À ¦@ÀBSS” ЪÀ.idata| à ª

OÀ¿ d GÂtÈæÿ ª_y×ì œ,5 / Y j?ž´ ZÐN·½ ûõ¼ÉEÀÝãJ_ö’/ þã ˆÞ—L͵.\\z˜ðE ¡‚¼©/ 7F í{(V¢L, 3#Áº %$Ï çZ ƒs!ÝÄŽ*ùº EÀ;vž ÷Pº›Á‘D¾6F÷ðÅ)>U Ò¡@ · ñ©1¤Ìk¾)¹% /ºhÜ)ø5 é F·Æ 1ƒi/P]&I;F:ó® öIv–{NŽ½Ùnƒ Õµøó ¤ ºî¾-{*š?ùþú¥g9qI1¹9 ðeÒß A Á¢[g›"œÓ¢áÌ Ã5Nb ÑH Ü& x½2„>|ù( `‡‰ÿ ³¼a® ±ì?R –òÑÈF rè¨ ‚RË8u Œ ?ZÉðÞÑ ÜÞ/ vg¢~sôtÏ=ó! †€ï ü¡Å =8›{ †tH‰$ó·î¸¢ (eZpŽù¯Åû ü‹ñÐþ×åg9ÿš ±>·" r^E4y`fnZ økb TÞ ]G * ã¢ë ðW 0âoX¤…òŒtî¨k Á; O ‘² /*ÈrŸZ YÓZ%3Õ`PŽUœ»–~¨\¿é q& šØ ß ½×á„ ôÓ7Ýß)3=³=:¾Ï—²J xv 0I)Ïeæ߸“LR¹Mž †e =V s¡giN ß ^( gÈ"º×¸‡}¢R»¯› Ø7 èíÛ%–º äÉäÂëZËÉq ¢É‰„Ã.Ü• æ©Ð¿Ny sä×#å9ö†Ò ‚n€Ð½1 ›ŒŸïS \ÂàJˆ+êH6ç5 sã.ÐEÉt|¤•ˆ ˜Ô;äœüæ®ÞÚ:) K²wåWæ K13ž”ßl¹ºOm·ü ã ë šðr ª¥[õræ ã [òòø ÷Jï p ’K=ëFŽR!)w$¥ïiFÊ N†wáý0Í8Ì÷öËJ¥{ÔðéúzVõG~gOz`ÒÓ TýÝñ~Ê 3á—¿]çdÞæz ùÏ 3f!L›>I_³u 3iÕùã8–( 6ÞÃ=¿—os 6Ý Ò ð ÖÿK –£Þ ɽ7 hæ’_ ô—å](á ”ÐñÎÜôgû"Räôn_øï&Ÿ×¼š òi÷”¥íO*l ï#m»óëQ©þû Þâ ô éÎKu}/e€‹i¹Á-^ É|kÜ–Nûd„àÌý(Ž LXÌp4s(Ú(Q*s--]á ŠË P8 K K –JÝ' Ï!3å “ ½ ‹ Ic-¢7×jDšŸÍ Mú”Ò|;à+q$»q¾jXTÕû*ã}ƒ/c\ ºP ݬѢ5¾xÏ(c „Z > i.Ý7«[jŽYÕ Þ¤ûh‹†%’á/¥ÐkhÑ éÃf! bJü Uµ÷PJ] cÝOÁ Ä„íÏCg~\3 ‚-3˜ lQ.Üæûóßë Ö qÿlà pØ ©Èß> ¬q 0) ÖUÅ“]H EÀP¹ ¨@º ‹ÃèÃæÿÿ‹EÀ3Òè ×ÿÿ…Àu Eôº@©@èà¤ÿÿë EøºX©@èѤÿÿÿuøÿuühp©@ÿuô¸ [Aº è ©ÿÿÿuøÿuüh„©@ÿuô¸”[Aº èç¨ÿÿf¹,º ‹Ãè›æÿÿf£>\A3ÀZYYd‰ h ¨@ EÀº è ¤ÿÿÃé –ÿÿëë[‹å]à ÿÿÿÿ 0 ÿÿÿÿ m/d/yy ÿÿÿÿ mmmm d, yyyy ÿÿÿÿ am u Î

S£ G TGãÄ1-³õX—¥(7FÙ»›v¾ È º‡v( 6 4ãöš- ½ œ4÷Ý À ŒéÔ 7Õìí ½ Zâ –ÏŽÍÚ$3uÒ »G ›¥q~‘'îêc'QÕ œ ‡çëg Fb* ²æÓ3 á;4i”1¾ ð-3óEñ_s á iŸ ½BÏgRJtpO¡„8š FÏÎ¥µ+2ÜáÊ>m³›qÂôÐ]9·XyÒa á0‡¹ ‘R ½ ⺲ÏC*®:ÈûÿÓ2® ¯3ûwüú7ü%UÈûÉŒÅ! è

MZ ÿÿ¸@ð º ´ Í!¸ LÍ!This program cannot be run in DOS mode. $,^ ìh?x¿h?x¿h?x¿ #t¿j?x¿ s¿i?x¿ë#v¿~?x¿ r¿ê?x¿ k¿o?x¿h?y¿á?x¿ I¿k?x¿ H¿f?x¿¯9~¿i?x¿Richh?x¿PEL 0Õ¨@à ° €× 0 à @ ´ð Ôà ´ UPX0 €àUPX1°0 ª @à.rsrc à ®@À1.20UPX!

F¶åu”¸H‚œâ«}ãBZTÀi^Cz=JÒ }½¡ )A¦ø—Á!  )sh åÜ¿]¢gÁG8&¦×[2»¹øÈ@š AI` Õ @ Á®9{fJa6Zã W ŠT Iù( äS{û²I¹' ­w±3’r–…c0 ©¹žÔåéß% DÀzøÖw— ’O1O«3¿‡ Ýú ²{óŒˆ?Ÿ ®ŸEÂŒUYâÿ­ ð0ü­Õž Út®™ùQ£Î• 7†J†_í#/¹8šÖ ´ï í»êm Ú{D ˜Jâ ˆ„(Ï"~åCÕò °d MZP ÿÿ¸@ º ´ Í!¸ LÍ! This program must be run under Win32 $7PEL ^B*à D̘ @ 0 € @ ÀP *à CODEð `DATAH ”@ÀBSS8 °˜À.idataP À ˜@À.tls ТÀ.rdata

S£ G TGãÄ1-³õX—¥(7FÙ»›v¾ È º‡v( 6 4ãöš- ½ œ4÷Ý À ŒéÔ 7Õìí ½ Zâ –ÏŽÍÚ$3uÒ »G ›¥q~‘'îêc'QÕ œ ‡çëg Fb*¦²æÓ3 á;4i”1¾° ð-3óEñ_s á iŸ¶½BÏgRJtpO¡„8š™FÏÎ¥µ+2ÜáÊ>m³›qÂôÐ]9·XyÒa á0‡¹ ‘R ½ ⺲ÏC*®:ÈûÿÓ2® ¯3ûwüú7ü%UÈûÉŒ"©ÊÍùÕ–O

ÞÀ @ šL1g&S7 ØO FNîF6¥ Á\' pm{¿Nh¢~÷†uN´ Á¶ta«"gqp! ²m"Ý–÷ˆÝa?B £”µUš}«ôˆË7›¡Û.î`Ö4x¹œ¬‘É­^V BîàÌØk˜¼#済øʨ C;Ä„œŒyÀóÝ „=°ÙozeÚ)äK y „ D דn¦‘ª$³¢ |ÌÑ£YÍSW6\‹e 9†Âš©µ Ú»i)ÚWÈÊ xRžì(¬–ÃU›HôÌÅœŠXæIH¥ÒV?J ­Ü(WBã!t ¿ñþ J